© 2012 Van de Wiel & Van der Wielen

Van de Wiel & Van der Wielen Accountants Adviseurs BV verleent u hierbij toestemming om deze informatie te bekijken, te kopiëren, te printen en te verspreiden onder de volgende voorwaarden:

• de informatie wordt slechts gebruikt voor informatiedoeleinden

• de informatie wordt slechts gebruikt voor niet - commerciële doeleinden

• iedere kopie van het document met informatie dient het auteursrechtteken (copyright notice) te bevatten.

U dient er rekening mee te houden dat ieder programma, publicatie, ontwerp, produkt, proces, technologie, informatie of idee dat wordt omschreven in de website het voorwerp kan zijn van andere rechten, waaronder begrepen andere intellectuele eigendomsrechten, waarvan de rechten niet berusten bij  Van de Wiel & Van der Wielen Accountants Adviseurs BV of andere belanghebbende partijen. U verkrijgt geen licentie ten aanzien van deze rechten.

Heb jij de drive?

Wij hebben op dit moment geen vacatures. 
 

Heeft u een vraag?

Bel 0412 64 11 10