Accountancy

Uw jaarrekening de spiegel van uw plannen. De jaarrekening stellen wij voor u samen, zodat deze voldoet aan de in Nederland geldende verslaggevingsregels. Wij bekijken graag met u de positie van uw bedrijf en uw bedrijfsvoering en adviseren u hierbij over mogelijke verbeteringen.

Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur, iemand die van de hoed en de rand weet op het gebied van ondernemen. Als accountant staan wij u met raad en daad terzijde, met ondersteuning en deskundig advies, zodat u kunt doen waar u goed in bent: ondernemen. 

Samenstellen, beoordelen en controleren
Op basis van de financiële administratie en overige verkregen informatie stellen wij de jaarrekening van uw onderneming samen. Wij brengen verslag uit in de vorm van een rapport waarin behalve de jaarrekening, vaak ook nog een aantal analyses worden opgenomen. Met deze analyses brengen wij relevante ontwikkelingen in kaart waarmee de gebruiker zijn voordeel kan doen. 

Doordat wij, tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden, veel kennis vergaren over het reilen en zeilen binnen uw onderneming, zien wij wellicht ook zaken die nog niet optimaal functioneren en wellicht verbetering behoeven. Zo kan het zijn dat de manier waarop binnen uw bedrijf de administratie is georganiseerd, of de wijze waarop de interne beheersing is vormgegeven, kan worden verbeterd. U mag van ons verwachten dat wij u hierop attenderen en indien gewenst, adviseren over mogelijke aanpassingen en verbeteringen. Kortom: wij controleren niet alleen maar adviseren ook in de meest brede zin van het woord. Wij zullen daar waar mogelijk helpen uw bedrijfsvoering verder te optimaliseren.

Meer weten?

Heb jij de drive?

Wij hebben op dit moment geen vacatures. 
 

Heeft u een vraag?

Bel 0412 64 11 10